Mom pesniku

Kad pogledam u tvoje lice
vidim slapove Sunca kako teku niz tvoje oči
poželim da sam oblak
da mogu da uhvatim bar jedan zrak
tvoje noći

Kad pogledam u tvoje ruke
vidim obrise snage kako nose čitavo nebo
poželim da sam zvezda
da mogu da osetim bar jedan dodir
tvoje moći

Kad pogledam u tvoje biće
vidim prostranstva kako se roje bez kraja
poželim da sam večna
da mogu da ispune bar jedan deo mene
u samoći.

Sanja Ćirković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *