O Svetlosti tvojoj

Onoj koju viđam
A ne vidi je svako
Požurila bih
I potrčala
mogu ja to
pomislim
a već je nema
posmatra me sa visine

Misao igra neprestano
u vodi se ogledamo
niko nas uloviti neće
zanešeno putujemo
u nadi da nešto znamo
oko ponoći neke
a svi smo pesma
samo ako nas neko čuje

Ljiljana Milosavljević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *