Osipanje

Osipanje

Život
na mojim ramenima
ponekad odzvanja,
kao dijamantom
brušena čaša –
na stecištu onih senki,
koje putuju sa mnom,
kao žeđ
i glad.

Život
na mojim ramenima
ponekad izmakne
lebdeće dane, puteve…
one nezaboravljene,
u sebe urezane,
da u zabludi pomislim,
kako meni peva,
zaljubljeni cvrčak.

Osip

Življenje
na mojih ramenih
včasih zazveni,
kot brušen kozarec
rezan z diamantom –
na stičišču tistih senc,
ki potujejo z mano,
kot žeja
in glad.

Življenje
na mojih ramenih
včasih spodmakne
viseče dneve, poti…
tiste nepozabljene,
vrezane vase,
da v utvari pomislim,
kako meni poje,
zaljubljeni škržat.

Milena Sušnik Falle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *