Čekajući ruku koja …

Исчекување на раката која…

Полека низ мрежата исплетена
од мека кожа
и тенки прсти
поминува
лицето
избраздено од години
кои исчекувале…
допир
истовремено…
топол и сосем ладен
потребен
да ја почуствува
љубовта и омразата
световна
во секој…
мислиме, безгрижна
а, сепак болна
до срж
…смртна

Čekajući ruku koja…

Polako kroz ispletenu mrežu
Od meke kože
I tankih prsti
Prolazi
Lice
izbrazdeno od godina
isčekujuči…
dodir
istovremeno…
topao i sasvim hladan
potreban
da bi osetio
i ljubav i mržnju
sveta
u svakome…
mislimo, bezbrižna
a, ipak bolna
do srži…
… smrtna

Oliver Serafinovski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *