Zimska čarolija

Belina prekrila nasip kraj reke
krošnjama drveća krune darivala,
od nežnih pahulja loptice meke
u zimskim noćima deca snivala.

Uz tiho svitanje belina bljesnu,
škripe koraci po prvom snegu,
dečija rukica od sreće pljesnu
sankama jureći ka prvom bregu.

Sve je čarobno, potpuno belo
drugim bojama nestao trag.
Bele se njive, belo je selo
severni vetar, beo i blag.

Snežna Kraljica zasuta injem
iz srca sipa pahulja splet,
zimska čarolija sa novim svitanjem
najviše raduje dečiji svet.

Mesec na nebu ljupko se smeška
dok tiho veče donosi san.
Na bezbroj mesta po jednog Sneška
deca napraviše za jedan dan.

Tatjana Đulinac

Mora u boji

Pogled ka Zemlji sa svih strana
još iz vremena Magelana
otkriva jasno kako stoje
sva mora sveta, plave boje.

Al’ novi dokazi uskoro stižu
gde se u boji mora nižu.
Sa trunkom sumnje misli se bore
da li postoji CRVENO MORE?

Kao i druga mora je slano
al’ je po boji crvenoj znano.
Čudesne alge u cvetnom stroju
dale su ovom moru boju.

Mnogi će sada prvi put čuti
za more čija se voda žuti.
Po žutom pesku ime mu dato
te ŽUTO MORE zovu ga zato.

Postoji more previše stidno,
tajno, čudesno, neprovidno.
U njemu ne vidiš peska zrno
zato se zove MORE CRNO.

Gde ima crnog i belog biće
tamo gde zora kasnije sviće,
putuju njime jer im se htelo
iako hladno je MORE BELO.

Sva mora sveta ponosno stoje
štiteći časno svoje boje.
Ipak, dokazasmo početak stava
na svetu nisu sva mora plava.

Tatjana Đulinac