Mora u boji

Pogled ka Zemlji sa svih strana
još iz vremena Magelana
otkriva jasno kako stoje
sva mora sveta, plave boje.

Al’ novi dokazi uskoro stižu
gde se u boji mora nižu.
Sa trunkom sumnje misli se bore
da li postoji CRVENO MORE?

Kao i druga mora je slano
al’ je po boji crvenoj znano.
Čudesne alge u cvetnom stroju
dale su ovom moru boju.

Mnogi će sada prvi put čuti
za more čija se voda žuti.
Po žutom pesku ime mu dato
te ŽUTO MORE zovu ga zato.

Postoji more previše stidno,
tajno, čudesno, neprovidno.
U njemu ne vidiš peska zrno
zato se zove MORE CRNO.

Gde ima crnog i belog biće
tamo gde zora kasnije sviće,
putuju njime jer im se htelo
iako hladno je MORE BELO.

Sva mora sveta ponosno stoje
štiteći časno svoje boje.
Ipak, dokazasmo početak stava
na svetu nisu sva mora plava.

Tatjana Đulinac


Published: 02.08.2011.
Classified as: Poezija za decu
Comments: 0
Author:

Discussion: Total 0 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.