Pesma, bez(s)kraja

Sa pesmom na kolac

Na stub srama

Sa pesmom na vešala!

Tamo gde počiva

Kao seno što je strašilo na krstu

Gde vide je vrane,

Ko poruku

Jadnu, mrtvu

Svršenu

I jasnu.

Sa pesmom na lomaču

Jer nije od ovoga sveta,

Na terazije i tezge sa njom

Gde kanta se s bescenjem;

U bulu sa njom!

Ukopajmo joj stope

Da joj članke glade

vazda mrtvi.

Sa pesmom ne štap, hladnom;

Gde stoji u ruci

I topi se na suncu;

Ližimo je,

Dok curi nam niz bradu, ona;

Pitka,

Prazna,

Vodena i slatka.

Na trgove s pesmom,

gde ljubav cveta

Od pitanja do svanuća,

S pesmom na ramena,

Da nam peva,

Da pozdravlja,

Navija,

i ime nam zaziva.

S pesmom na konje i tenkove

Da bez dileme maršira i gazi k’o armada

Jasna kao poruka

I bez drustva priznata.

S pesmom na bezlične i neme

Da im u svesti

Ukucava

Čavle

.
.
.

Sa pesmom na jarbole,

Da predstavi se bojom plavom kao sto je nebo

I jasnom, kao nebo što je, ona;

Izreciva

Neopisiva

Gravidna

Nevidljiva.

Sa pesmom na glave

Gde ih krasi, mesto kapa!

Sa pesmom na police i u vitrine

U miljeisane praznine;

Sa pesmom iz dionizije u apolonsku,

I htonsku jamu izglednog,

Iz sakralnog u skaredno

Iz svetog u profano

Sa sedmog neba

u krunu prozaičnog;

(Bludi pesma u bekstvu od ekstatičnog.)

Na ražanj sa pesmom izgladnelog.

S pesmom na neprijatelja.

Sa pesmama ko sa perlama na uže

Da se nižu pertlaju i lakše broje,

Sa pesmama na pasrartue;

Sa pesmom na parkinge;

Na amove,

Ramove..

S pesmom, tragom priče,

za beskrajne zahteve…

Siniša Stojanović