Ljubav

..dete rođeno
u nedrima
teži igri
njegov dodir golica bedra
pulsira u grlu
…pogledom prede dnevni san

dete rođeno
u nedrima
skuplja svetlucavo nebo
u korpicu
i u detelini sa četiri lista traži
poculum amatorim

zatvoren šapat srca u dlanu

ljubav…

Anjička Balaž

Enigma

Čovek
Stvor koji je
kravatu
prišio na vrat
stresao krzno
a ispod šešira krije
instinkt zveri

Zver
Stvor
koji je odbacio šešir
ostavio krzno
a umesto kravate
nasledio kanap

Šta se više isplati
Biti stvor
pod pseudonimom čovek
slobodnog uma
zavezanih ruku
i lajati
ili
biti stvor pod pseudonimom zver
zavezanog uma
slobodno koračati
i režati
Možda je ipak bolje
ostaviti ovu enigmu zujati u vazduhu

Anjička Balaž

Crni biser

1.kada sunce
ofarba svoje ekstremitete u crno
u sredinu
plavog kalupa
baciću flašu
sa pergamentom

bez inicijala

darom(be)smrtnosti
olakšaću svoje
još neispavano lice

pretvoriću se
u slanu penu

iskra sunca
zaiskriće moje novo telo
2.kada sunce otvori
svoje dlanove
svetlosnim mečom
preseći ću
biserni val
ušuškaću se ispod njegovog pazuha
i kao oluja
nestaću pod okeanove skute

ukrašću biser
sakriven u crnoj školjki

zablistaću
3.kada sunce
otkrije svoje lice

podići ću svoj val
i raširiću plavi čaršav
iznad horizonta

poljubići nebo
i trijumfalno podići ću štit
iznad grebena
o koji su mi se kolena poticala
lenjim ritmom

već je nevidljiv
4.izazvana nitom slobode
svojim plaštom
obšivenim penom
cepam pučine
na kojima sam priželjkivala
senke života

podižem svaki kamen
i iz njega crpim
njegovu čvrstinu

drsko
sve dok sunce umire
čaureći se u svoje skute

bez pompe
5.kada nebo sahrani sunce
iz okena ću izaći na pučinu
sa pergamentom
obšivenim inicijalima
ispod pazuha

ispavana
baciću kamen sa dlana
i željno
raširiću scoj čaršav
iznad oluje
koja silazi sa pučine
u krilo okeana

istrošen život
traži svoj biser

Anjička Balaž