Uobrazilja

Pesnici nisu hrabar svet
Onoliko koliko se misli.
Ili nisu onoliko koliko to
Njihova poezija od njih traži.
Izričem vidike na praznu hartiju:
Vidik prošlog, vidik sadašnjeg,
Vidik budućeg i vidik svevremenog
I sve se to produžuje u meni,
Postaje moj nemir,
I sve tako do danas,
I sve tako-čini se- do kraja,
Do beskonačnosti.


Slobodanka Živković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *