TRIJADA JURODIVA

I

Možda tek sa ruba savesti
mogu razumeti bukvar strasti crnih golubova
( da li da skočim, Mitja )

II

Možda je trebalo da zajecam liturgiju letargije
trojici leptira
u ljubičastim ludačkim košuljama
( da li da plivam, Mitja )

III

Možda sam poput monaha tuge
kušao prokletstvo boja
i zalutao
u zapaljenim poljima gorocveta
( da li sam se utopio, Mitja )

Oliver Milijić