Samo za praznike

Treba maksimalno do krajnjih granica
uložiti trud biti optimista
umočiti svoje pero odbaciti sve drugo
i pisati pisati svakako
pohoditi svet
O kako je divno gotovo poetski
pomokriti se sa vrha kineskog zida
on se jedini iz kosmosa vidi
i odatle spustiti se među starce
prilično zbunjene po običaju
kada je o poeziji reč
Oni uglavnom razlikuju kineski od
običnih zidova ili nekih piramida
i velikih svetskih čuda
careve od faraona
Ali vladar je vladar kažu
i hromo klate uspomene sa sremskog
ostalih frontova
a ordenje jednako ljube kao žene
i čuvaju samo za praznike

Obren Ristić

Istoričarima uprkos

Uprkos nagoveštaju nekih istoričara
o propasti Srbije
i bespomoćnom vapaju
za povratak doba Brozovog
ulicom Knjaza Miloša
preko parka do ušća dve reke
i gradskog smetlišta
brojaću prolaznike ulične preprodavce
i gladne pse oko bunjišta
poharane fabrike
Nekome ću familiju možda spomenuti
naglas više puta
Ako te ne bude dovoljno
spakovaću sve svoje brige svoj bes
bez kojih me nikuda ne primaju
i spas ću potražiti
u gustim šumama ponad zavičaja
Ćutaću dok vreme odmiče
između cirkuskih šatri
od praznika do praznika

Obren Ristić