Dodji mi ponovo

Dođi mi ponovo noćas
smirena nežna i strasna
i neka tvoja ljubav
bude bezglasna
kao moja šutnja kad tebe nema
vrati se meni
dođi mi opet
u noćima vrelim
i kaži mi telom zrelim
kada se moja kosa seća
kada te moja kosa oseća
kaži opet tim belim nedrima
tim ribama iz ruku što beže
tim srebrnim bedrima
tim očima boje vinogorja
kaži opet da si moja
dođi mi ponovo noćas
smirena nežna i strasna
kada se moja kosa seća
kada te moja kosa oseća

Milan Stojadinović Bas

Borska nimfa

Razapni
Gospode Bože
cirkusku šatru nasred Bora
a ja ću da igram
glavnog klovna
zar sam jednom
jeo govna
bivao budala
zbog skandala
igrajući bez para
arlekina
ili pijanog rudara
ja ću da šenim
kao pseto
prvo peto ili deseto
iz prekrasne zbirke njenih pasa
i ljubavnika
zar
nije
isto
ja ću da se na trapezu bacakam
izmrcvarene duše
kao pravi artist
uz modro kamenje
zagađen vazduh
vodu sa jezera
u kojoj su fekalije
ipak besprekorno čist
ne praštaj
praštaju samo prosti
zbog tebe
oglodao sam
sve pseće kosti
bez
o Bože
rabu
tvoemu
pred
zadnjij
čas oprosti
al cirkus ipak napravi
da igračici na žici
poklonim
zlatnu polugu
ukradenu iz zlatare srca
gde se
kad nije nje
taloži au ag pt

Milan Stojadinović Bas