U predgrađu

U vlažnom oku trotoara izanđala svetlost ulične rasvete.
Od sunca je deli samo slivnik za kišu.
Od meseca repasti trag bicikla,
što tugu trotoara raznosi predgrađu.

A u predgrađu nema trotoara.
Niti slivnika za kišnicu,
samo Mesec ponekad prenoći kraj Bicikla
zalutalog u kanal,
na čijim se obalama poštapaju lelujave bandere,
bez rasvete,
kao uboge džinovske pritke.

Marko Glišić

Krevet

Na krevetu-u vrzinom kolu-
tvoja kosa
i po koja trepavica
i po koja crna dlaka
u sredini kola dogoreva

kleo sam se uvojcima
da me celog okuju
ako te ne sanjam

dah sam ti u kavez zarobio
da me ne rastrgne
kad  vrata otvorim

od tvojih sam reči
giljotinu napravio
da me obezglavi
ako se probudim
i budem hladan.

Marko Glišić

Zagrljaj

Plećima našim žubori voda
i blista se leđna kotlina
što izvire u senci
zlatne uzvišice
na kojoj pasu naši zagrljaji

Zagrljaji što ih kao drvorede
ostavljamo iza nas
da cvetaju i pupe u purpuru
krošnjom od čije se bujnosti
prolaznici zastide

Marko Glišić