*****

crveni cvet
za uvo si udenula
kao prava ciganka
leto da rodiš
kraj obranih žita

bela ti je put
ko kozja vatra
što runo svoje
kao zmija o stenje ostavlja
do meseca
veša se miris
divljih jagoda
što ti kriju grlo
kao velike minduše
niz golu butinu
igra ti se razlila
i svi kažu
bela ciganka
a samo mene tvoja nagost čeka
ciganska nevesta da budeš
iz dlanova krv da iskoči
drum da zaveže u čvor
do prvog kikota
do prvog stoga sena

Kadrija Šainović