Tkalja

Tkam
red po red
šaru na šaru
moju pređu
tuđ ćilim
neznanom košulju
neznanki postelju

Tkam da utkam
u voćnjak šljive
plodnost u njive
žito u ambar
u srce damar
sreću u dan
i rodnu godinu
u tuđu sudbinu

Tkam
da istkam
vatru na ognjištu
svate u dvorištu
mir za zavadu
za dobrog nagradu

Tkam
utkam
istkam
pa dam
za zlatan dukat
za đerdan.

Jovana Simić