Kolaž

Napravila sam kolaž od tvoje ljubavi
Rastavila je na dijelove nekoliko puta

One napukle ljepila

Nepraktično je da krvnici nose bijele rukavice
Zato sam ti kupila ove papirnate

Lijepo ti stoje i sad me možeš
Dokrajčiti sa stilom.

Uzmi čekić i smrskaj svu moju dobrotu
Beskorisna je i ljudi me ismijavaju zbog nje.

Irena Pušnik