Grad nevinih

Tamo su i nevini iz mrtvih ustali
I odsvirala je ploča zadnji obrtaj
Na trulom gramofonu

Ploča sa ruskim romansama
Akord balalajke otužan
Zebem od sibirskih mrazeva

Iščeznuće do očaja
Od dosade nema hrabrosti

Ušunjao sam se u grad
Poplavljen razglednicama detinjstva

Ako se dogodi modri sudar gromova
Naći ću se medju svojima, dole,
Gde cveće raste mimo smrti
I sve zamire pred pogledom

Devojčice koja osmehom
Kazuje da postoji

Dušan Živić