Ljubav je ta svetlost

Životi naši na ludost nas teraju
Ustvari samo vršimo sopstvenu izdaju
Konspiracija anti-principa luta umom
Varaju nas alkoholom, duvanom i rumom
Žele da nas istrebe iz sopstvenog sveta
Imaš konstantni osećaj da si državna meta
Miris prevare um ti kvari
Niko te ne pita da’l tvoj stomak to može da svari
Jedini put napolje sa te ogavne deponije
Jeste da lutaš morima tužne melanholije
Zarivaš nokte, kopaš sve dalje
A stalno se ubadaš na smrtonosne ralje
I onda ugledaš svetlost bistru
Koja prljavu dušu tvoju pretvara u čistu
Ljubav je ta svetlost, mladi to znaju
Ljubav je ta svetlost, a ipak je retko i priznaju
Ljubav je ta svetlost, što te vadi iz tame
Ljubav je ta svetlost, koja nas nikada ne ostavlja same
Ljubav je ta svetlost, što spaja neslućene krajeve
Što od sitnih ljudi stvara zmajeve.

Dušan Mitrović