Vrisak Vrisak

Meso mi se s mesa otkida
Tražim svoje greške
Prebiram
Iskopavam
Silujem sećanja
Tonem bez glasa
Bez jauka
Izmišljam večnost
Druge svetove
Neko bolje mesto
Ružičaste pašnjake

Diverzija misli

Da mi je samo zgnječiti tog crva
Što mi srcem burgija
Beskrvne rane otvara
Da mi je nestati
Pre što mi skeleta nestane
Da mi je…Vrisnuti

Pre nego što izmislim
Tebe i Boga
I naivno se obradujem
Da će sveta nestati
U jednoj crnoj rupi
I da se neće
Ni primetiti
Komad mesa
S moga mesa
Što ostao je pored puta

Daliborka Kiš Juzbaša,