Milo moje

Milo moje od beskraja oteto
Nebu oduzeto
Od sunca otkinuto
Milo moje
Beskrajno
Nebesko
Sjajno

Godinama te čekah da mi dođeš
Da zakucaš na prozor
Uđeš na vrata
Dušom da se osmjehneš
Srcem da me prigrliš
Uvučeš u sebe
Ti da budem
Ja da postaneš

Čekah, sanjah, maštah, vjerovah
Ne znajući da li su te stvorili…

I sada čekam ima godina već da mi dođeš
Da zakucaš na prozor
Uđeš na vrata
Dušom da se osmjehneš
Srcem da me prigrliš
Uvučeš u sebe
Ja da budeš
Ti da postanem

Čekam, sanjam, maštam, vjerujem
Znajući da ima te
Da su te stvorili
Da moj si
Da voliš me
Znajući da jesmo
I bićemo!

Branka Kukić