Svijet je podijeljen

Svijet je podijeljen između
bakterija i virusa
kumulusa i cirusa
Svijet je podijeljen između
gomile i ličnosti
razlika i sličnosti

Svijet je podijeljen između
slova i brojeva
duhova i strojeva.
Svijet je podijeljen između
ića i pića
misterije i otkrića.

Svijet je podijeljen između
kvadrata i valjka
između viška
između manjka.

Svijet je podijeljen između
ruku i krila
peraja i nogu
i po vragu i po Bogu.

Svijet je podijeljen između
mačkice i piška
i još svijet se dijeli
na podjeljen i na cijeli …

Alen Alispahić

Čežnja

Jutros sam pomislio da lijepa mlada žena
Koja je prelazila ulicu, i smiješi se,
Prilazi meni koji sam stajao na suprotnoj strani
Jutros sam pomislio da nepoznata divna žena
Polazi iz nekog nepoznatog grada, dalekog,
Moguće i dva kontinenta dalekog
Sa namjerom da me nađe
I donese dobro
Jutros sam postupio dobro
Pa to nisam nikom rekao …

Alen Alispahić