Godina

I
Sneg na prozoru.
Raskršće zaraslo u
travu i korov.

II
Napuklo staklo.
Malo svetlosti dok se
Kapi slivaju.

III
Aprila nema.
Dok se za nama tope
Tragovi, odlaziš.

IV
Blede na suncu
Oštre kosti ratnika.
Vetar u cveću.

V
U golom granju
Lampe poput svitaca.
Mrežaste senke.

VI
Drveće na kiši.
Vetar odnosi kapi
I moje misli.

VII
Dah posle kiše.
Na bari iskra sunca
Mirno treperi.

VIII
Topola lebdi
Naspram bakarnog sunca.
Pomalo sija.

IX
Miris novembra.
Oblaci poput dima
Paljenog lišća.

X
Oblak na zemlji.
Poput malh noževa,
Kiša na dlanu.

XI
Jato zvezdano
Pod oblakom netalo
Srebro u tami

XII
Kroz tanke grane
Sitna zvezda kao kap
Na listu jutra

Miloš Jocić