Snaga i slabost

lutajući kozjim stazama
surovog krševitog brda
susrela sam
posustala orijaša
na izmaku snaga

mogu se nasloniti na tebe
upitao me šaptom

naravno,
nasmijala sam se
gromoglasno
rastjerujući ptice i zmije
uzela ga za ruku
i primila pod svoje krilo

Snježana Baković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *