16-bitni Intel 8088 čip / 16-bit Intel 8088 Chip

16-bitni Intel 8088 čip

Apple Macintosh računar
ne može da pušta programe
kompanije RadioShack direktno sa diska.
Niti Commodore 64 može da pristupa podacima
napravljenim na IBM personalnom računaru.
Kaypro i Osborne računari koriste
CP/M operativne sisteme,
ali ne mogu međusobno da menjaju datoteke
zato što formatiraju (upisuju podatke)
disk na različite načine.
Tandy 2000 koristi MS-DOS
ali ne može da koristi većinu programa
proizvedenih za IBM računare
u koliko se ne izvrši promena
određenih bitova i bajtova na njemu.

A vetar i dalje duva Savanom,
a u proleće ćurkoliki lešinar
šepuri se i paradira
pred svojim ženkama.

*Ćurkoliki lešinar – vrsta ptice

Čarls Bukovski

16-bit Intel 8088 Chip

With an Apple Macintosh
you can’t run Radio Shack programs
in its disc drive.
Nor can a Commodore 64
drive read a file
you have created on an
IBM Personal Computer.
Both Kaypro and Osborne computers use
the CP/M operating system
but can’t read each other’s handwriting
for they format (write on)
discs in different ways.
The Tandy 2000 runs MS-DOS but
can’t use most programs produced for
the IBM Personal Computer
unless certain bits and bytes
are altered.

But the wind still blows
over Savannah,
and in the Spring
the turkey buzzard
struts and flounces
before his hens.

Charles Bukowski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *