Izgovaram sebe

Iznikoh
kraj otvorenih vrata

u ševar me
i paprat povijaše
bršljanom me
pritezaše
te stremim visinama
na sebe oslonjen

u sedlo bih
da uskočim

sa vetrovima da se
nadmećem
da jezdim
gorama i vodama
da otičem mostovima
pesmama
i u njima da presahnem
bistrook

od ljubavi


Peko Laličić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *