Zašto

Juče su deca mučila psa,
gađala ga kamenjem u školskom potoku.
Napravila mu ranu na vrhu njuške
i jednu veliku modricu na boku.

Juče su deca mučila psa,
obesni, divlji gradski dečaci.
Vikali, skakali, trudili se
ko će preciznije kamen da baci.

Juče su deca mučila psa.
Hteo je da se sakrije u travu visoku.
Nije režao, ni skičao, lajao,
gledao ih nemo sa tugom u oku.

Juče su deca mučila psa,
umorno pseto, staro i tužno.
I niko iz škole da izađe i kaže
da se ponašaju veoma ružno.

Juče su deca mučila psa
kao da tako mora da bude.
I pitam se dok sada mislim o tome
da li će sutra mučiti ljude?

Vesna Pešić

2 thoughts on “Zašto”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *