Da nije vas

Ja sam niko
Ako me nema malo manje
Svakoga dana
Ako od mene
Ne otkinu po parče
Oni kojima sam znana.
Čuvajući me za sebe.
Razmenjujemo se tako
I uvek nas ima dovoljno
za sve.
Materija ne nestaje
ako ne može da putuje
a ja postojim,
čak i kad me ovde
ne bude.
Biću rasuta u svakome ko ovo pročita.
Živim, samo dok se trošim,
dok me ima.
Kada nestanem,
nisam ni postojala,
samo sam rasuta prašina.
Da nije vas.

Angelina Radulović