Vladimir Počuč

Rođen je u Bačkoj Palanci 1973, gde je završio osnovnu školu.
Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju završio je u Beogradu.
Student je master studija Kultura globalnih medija – rod i mediji na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.
Zamenik je glavnog urednika vojnog časopisa Odbrana.
Poeziju piše od 1996. godine. Do sada nije objavljivao pesme.
Živi i radi u Beogradu.

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.