Veljko Lađevac

O sebi kaže:
Zovem se Veljko Ladjevac, rodjen sam 1978. u Požegi, gde sam završio osnovnu i srednju školu.
Diplomirao sam filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2006. godine.
Živim i radim u Požegi.
Pišem pesme i trenutno pripremam svoju prvu zbirku (Uspavanke za ježeve) koja je u fazi štampe.
Član sam književnog udruženja Razvigor iz Požege.
Objavio sam nekoliko pesama u Književnim novinama, časopisima Svitak i Međaja a zastupljen sam i u antologiji zavičajnih pesnika Mera sviju stvari, kao i u zbornicima: Rudnička vrela (2011), Garavi sokak (2011) i Vršačka poetska susretanja (2011)
Osvojio sam prvu nagradu na konkursu za najlepšu ljubavnu pesmu, održanom u Ivanjici (2011).
Prikaz moje poezije predstavio je Milijan Despotović u svom delu Rasvetljavanja (Svitak, 2010. str. 71-74).
veljahudin@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *