Persida Lakić-Ruzmarin

Rođena je u Nišu 1937.god. Završila je Filološki fakultet u Beogradu na odseku za Ruski jezik i književnost i radila je kao profesor ruskog jezika u O.Š.“Stevan Sremac“ u Beogradu do penzionisanja.
U periodu od 1970.-1981. radila je u biblioteci u Aleksincu.Poeziju piše više od 40.g. i izdala je do sada tri zbirke pesama:“Ogledalo u šumi“,“Ptica na kamenu“ i „ Koliko godova ima samoća“,a izašla joj je i knjiga pesama za decu „San se kroz bajku prikrada“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *