Natalija Ž. Živković

Rođena je 1982. u Beogradu, gde i živi. Piše poeziju, prozu i dramu. Bavi se književnim performansima. Stalna saradnica internet projekta Mreža Kreativnih Ljudi. Objavljuje na web portalima za književnost, i na autorskom blogu http://www.natalijazivkovic.blogspot.com/
U saradnji sa Nebojšom Kovačinom objavila knjigu „Putujuće pozorište Genijalci“ u elektronskoj verziji. Komad „Smrt i život Aleksandra Puškina“ izveden u Ruskom domu, Beograd. Učesnica Festivala mladih pesnika Zaječar 2007.

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.