Natalija Čupić

Natalija Čupić, rođena 11.02.1978 godine u Beogradu, od oca Vukote i majke Zagorke. Živi i radi u Beogradu.
Nekoliko pesama je objavljeno na internet prezentaciji njenog prijatelja Đurić Igora. Možete pogledati na:
http://www.djuricigor.com/

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.