Milka Vukić Vujnović

Rodjena je novembra 1955. u okolici Siska. Hrvatska. U Sisku je zavrsila srednju školu,žzivela i radila do 1991.
2010. je izdala prvu knjigu “Plava kosunlja” u ‘Piktogram’ Kruševac.

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.