Milena Sušnik Falle

•1947, Otoče – Slovenija
•upokojenka, pišem pesmi, objavljam od 16. leta dalje
•pesniška zbirka 2007 – PROZORNI KRISTALI JUTRA
•objave in sodelovanje v revijah, časopisih, internetnih straneh, zbornikih itd. – tujih in domačih
•večkrat nagrajena doma in v tujini

Milena Sušnik Falle

•penzionerka, pišem pesme, publikacije od 16. godine dalje
•pesme (knjiga) 2007 – PROZORNI KRISTALI JUTRA
•publikacije i učešče u časopisima, književn književnim revijama, internet sajtovima – inostranih i domačih
•nagrade u zemlji i inostranstvu
e-mail: msfalle@gmail.com

Milena Sušnik Falle, roj. 19.02.1947 v Otočah na Gorenjskem, kjer tudi živim. Upokojena delavka sodišča v Kranju. S pisanjem poezije sem se začela ukvarjati v 8. razredu osnovne šole, objavljati pesmi pri 16. letih v reviji »Mlada pota« (Mladina), kasneje v »Tribuni«, »Naših razgledih«, »Snovanjih«, po upokojitvi sem začela sodelovati na literarnih natečajih. Sodelujem s kulturnim društvom »Lipa Domžale« in objavljam v njihovih zbornikih, prav tako v reviji »Štirje letni časi« v Škofji Loki, zborniku »Sejalec« v Škofji Loki, domačih in tujih virtualnih literarnih revijah, kjer so objavljene pesmi dvojezično ter lokalnih revijah in časopisih. V letu 2007 je bila izdana moja prva pesniška zbirka – pri Mariborski literarni družbi – z naslovom: Prozorni kristali jutra, ki je bila predstavljena na radiu Triglav Jesenice, prav tako so bile pesmi brane na radiu Kranj. Več mojih pesmi je bilo dvojezično objavljenih v avstrijsko-slovenskem zborniku Vezi med ljudmi. V letih 2006 – 2009 sem bila izbrana za objavo pesmi v zborniku revije Mentor v sodelovanju z JSKD RS (natečaji za seniorje). Februarja 2009 sem v sklopu literarnega natečaja »Terme Snovik« v Kamniku prejela prvo nagrado za pesem Vse moje. V Peterboroughu – Anglija, izbrana na natečaju za objavo v svetovnem zborniku »United of Words« s pesmijo Sprostrto čez sebe – Spread over humself. Nagrajena na mednarodnem natečaju Garavi Sokak – Inđija 2009 s prevedeno pesmijo Samota – »Samoća«. Sodelujem tudi s poljsko virtualno revijo Čar Slovenije – pesmi so objavjene dvojezično – prevedene na Poljskem.

Občasno sodelujem na lokalnih literarnih prireditvah po Sloveniji.

V mesecu decembru 2009 je izšla moja II. pesniška zbirka z naslovom TEMPUS FUGUT (Čas beži).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *