Marina Drobnjaković

Rođena je 25. 09. 1984. u Novom Sadu, gde je završila osnovnu, srednju Medicinsku školu i diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu.
Objavljivala je poeziju u Zborniku „Rudnička vrela“ i Zborniku „Tragovi na pesku“. 2009. je objavila i prvu zbirku poezije, „Čelik i čipka“, u izdanju Književne omladine Srbije.

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.