Violeta Milićević

Rođena je 18. novembra 1968. godine u Petrovcu na Mlavi.
Ljubav ka pisanju ispoljava prvi put u osnovnoj školi, kada osvaja nagrade na konkursima časopisa «Male novine», «Dečje novine» i «Zmaj», ali literarni dar u njoj živi pritajen do sredine tridesetih godina života.
Godine 1987. postaje student Filološkog fakulteta u Beogradu (grupa: jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik), a nakon završenih studija pronalazi svoje mesto pod suncem u gradu koji smatra pupkom sveta, u kome jedino živi u pravom i punom smislu te reči, iako joj duh rado zalazi u neke vremenski i prostorno udaljene gradove.
Radi kao profesor književnosti i jezika u srednjoj školi.
Godine 1997. upisuje studije francuskog jezika i književnosti.
Prevodi sa italijanskog i francuskog, u nadi da je crvena nit maternjeg jezika koju drži u ruci, poput one Arijadnine, nit koja predvodi i prevodi preko svih Crvenih mora ljude koji znaju da na svetu postoji jedan suštastveni put koji se zove – stvaralaštvo, i jedan neprikosnoveni jezik koji treba naučiti, a koji se zove – ljubav.
Piše za svoju dušu o dušama onih koji vole, veruju i nadaju se, i za koje je život ono andrićevsko čudo koje se neprestano troši i osipa, ali i traje i voli se, tako trošno, prolazno i nepredvidljivo, kao i o onima koji su se mnogo puta u životu razočarali, ali nisu zaboravili da se očaravaju.
Zbirka «Trg čuda» je njena prva objavljena zbirka koja sadrži pesme pretežno ljubavne, nastajale od kraja osamdesetih godina prošlog veka do 2005-og leta gospodnjeg.
Zastupljena je i u knjizi „ Halo, Avala – pesnici za avalski toranj“, koju su priredili Branko O. Tomić i Nenad Živković, a objavio UKS.
Njene pesme objavljene su i na sajtovima kao što su: Tvorac grada, Hogarova arka, Snoviđenje, Poezin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *