Vasilka Dimitrovska

Iz Skoplja, Makedonija, je nezavisni arheolog, istraživač i bloger. Bavi se profesionalno arheologijom i kulturnom baštinom. Piše i publikuje naučne i popularne tekstove na ovu tematiku. Objavila je knjigu ,,Arheološki dnevnik” naslovljena kako i njen blog koji je jedan od najpopularnijih u Makedoniji. Knjiga se isto tako može download-ovati sa interneta pod CC licencom za čiju se upotrebu Vasilka zalaže. Poeziju i prozu objavljuje na sajtu Kreativna arheološka radionica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *