Tatjana Đulinac

Rođena je 13.8.1973.god. Završila je srednju ekonomsku školu, nekoliko godina radila u struci, da bi se kasnije rođenjem deteta posvetila porodici. Piše poeziju, uglavnom za decu i o deci, i ponekad neku sa ‘ozbiljnijom’ tematikom.
Izdala je 2008 godine zbirku dečijih pesama pod nazivom PETA STRANA SVETA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *