Snježana Baković

Rođena u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. U Zagrebu završila Arhitektonski fakultet. Živim u Osijeku.
Piše poeziju i prozu. Neke od priča su se materijalizirale u tiskanom obliku na raznim natječajima i u književnim revijama, no najponosnija je na prvu priču koju je potajice poslala u jednu žensku reviju sa 13 godina, a za koju je čak i honorar dobila, koji nije bio velik, ali ipak dovoljan da si sama kupi tenisice. Najljepše i najvažnije tenisice na svijetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *