Slobodanka Živković

Rođena je u Aleksincu 1951. godine. Školovala se u Aleksincu i Nišu. Objavila je tri knjige poezije (ODZVON (1997), PODRIVANJE TIŠINE (2004), DIVLJE REKE (2007) u izdanju Centra za kulturu i umetnost u Aleksincu kao i veći broj eseja iz oblasti savremene književnosti, likovne i muzičke umetnosti koji su objavljivani u književnim listovima i dnevnim novinama. Autor je značajnog broja adaptacija, dramatizacija i pozorišnih obrada književnih tekstova za decu i omladinu koji se izvođeni na dečijoj sceni Gradskog pozorišta u Aleksincu. Radi kao glumica i voditelj – pedagog u Školici glume pri Gradskom pozorištu u Aleksincu.

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.