Nikola Živanović

Rođen je 1979. u Kragujevcu. Student je opšte književnosti i teorije knjževnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je zbirke pesama Aleja časovnika (1998. sa Aleksandrom Šarancem) i Narcisove ljubavne pesme (1999). Preveo je izabrane pesme Huga fon Hofmanstala (2000). sa Vladimirom Jagličićem i Nikolom Živkovićem). Priredio je Antologiju ljubavne poezije (2003, 2004, 2006). Nagrađivan na festivalima u Vrbasu i Knjaževcu. Osim pesmama piše prikaze i eseje. Objavljivao je u časopisima Književni list, Nasleđe, Lipar, Koraci i dr. Zastupljen u više zbornika i antologija. Pesme su mu prevođene na poljski. Uređuje poeziju u Časopisu KGK. Njegovu poeziju možete čitati na njegovom blogu – Izabrane pesme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *