Miroslav Pelikan

O sebi kaže:
Rođen sam 1950, u Dežanovcu. U Zagrebu sam završio osnovnu školu, gimnaziju i apsolvirao na Filozofskom fakultetu.

Od sredine sedamdesetih djelujem kao slobodni novinar na planu kulture ( likovna umjetnost i izdavaštvo).

U istom razdoblju objavljujem poeziju i prozu u nizu specijaliziranih časopisa, u dnevnim listovima i posebno na 3. programu Hrvatskoga radija (niz autorskih emisija u ciklusima Poezija naglas i Hrvatska proza).

Zaposlen sam u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu.

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.