Marko Car

MARKO CAR (1969, Beograd), od 1999. do 2008. živeo je u Holandiji. Sada živi u Beogradu. Piše prozu, poeziju i eseje o degradaciji svakodnevnog života u „civilizovanom društvu”. Ova tema je njegova životna opsesija. Objavljivao je u književnoj periodici i na internetu. Objavio zbirku priča (roman u skicama) “Petrov arhipelag”.

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.