Julijana Kuber

Rođena 14.04.1989. godine. Živi u Jagodini. Student I godine Učiteljskog fakulteta u Jagodini.

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.