Jagoda Nikačević

O sebi kaže:
Rođena sam 05.11.1951.god. u Šibeniku, R.Hrvatska. Osnovnu školu i gimnaziju sam završila u Aranđelovcu, R.Srbija. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu sam završila 1976.god. Pisanjem poezije i kratkih priča se bavim od 2008.god. Aktivni sam član BUNDOLO sajta za pisanje priča pesama i drugih tekstova. Objavljivala i na sajtu KIŠOBRAN. Objavila sam 2009.god. u okviru Zbornika BUNDOLO OFFLINE02 tri svoja rada. U završnoj fazi su pripreme za objavljivanje prve samostalne zbirke pesama, a nakon toga i zbirke kratkih priča.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *