Elvir Kopić

Rođen je u Bosanskoj Krupi 22.09.1982. (BiH).
Završio je Pedagoški fakultet u Bihaću i stekao zvanje profesora Bosanskog jezika s književnošću i historije.
Živi u Bosanskoj Krupi i radi kao nastavnik u osnovnoj školi.

 • Follow Tragovi

  • Facebook
  • RSS

  Do you write poetry?

  Send your poetry to tragovi.blog[at]gmail.com
  Successful entries will be published.