Aleksandra Pavlović

Rođena je 2.8.1982. u Nišu. Osnovnu školu pohađala je u Nišu (1989 – 1997), gimnaziju “Stevan Sremac” takođe u Nišu (1997 – 2001). Diplomirala je 2009. godine na Departmanu za srpsku i komparativnu književnost u okviru studijske grupe za književnost i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu.
Prvi štampani rad joj je pesma Planina pod snegom (Naš svet br. 8,1994, str.18). Od tada pesme su joj objavljivane u nekoliko časopisa i listova: Naš svet (Niš), Gorocvet, NaTron (br.11, Zrenjanin, 2006), u Povremeniku književnog stvaralaštva Aleksinačke paralele (Aleksinac, 2004) i u fanzinu Kultura (br. 2-3, Paraćin, jul/avgust/septembar 2005). Radovi su joj objavljivani i na Internet sajtovima: Mreža kreativnih ljudi,U balkanske zore, Beogradkafe, PoezijaSCG, Eniaroyah, Artia.
Učestvovala je na mnogim pesničkim susretima i kulturnim manifestacijama, zastupljena je u mnogim poetskim zbornicima i dobitnih mnogih nagrada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *